Zhodnotím vaše peníze

Zaručím 9-10% roční výnos z vámi vloženého vkladu

Ing. Igor Melichar
Vzdělání s ekonomickým zaměřením.
Praxe s kapitálovým trhem od roku 2000.

Můj průměrný roční výnos je 20-30% z vložených financí. Zdrojem výnosů jsou obchody na kapitálovém trhu s akciemi, komoditami a měnami.

Čím větší objem peněz do obchodů investuji, tím více vydělám. Proto si mohu dovolit nabídnout vám 9-10% z těchto mých zisků, protože pomocí vašich peněz vydělám pro sebe dalších 10-20%. Je to výhodné pro mne i pro vás jako investora.

Nejdůležitější pro vás je, že vašich 9-10% je zaručených bez ohledu na to, jaké jsou moje jednotlivé výsledky.

Obchody realizuji sám přímo na vlastním obchodním účtu, nejsem zprostředkovatel ani pro nikoho nepracuji. Neživím aparát zaměstnanců a kanceláří, takže moje náklady jsou minimální. Odpovědnost, kterou mám vůči mým klientům, mě motivuje a zavazuje k vytváření stabilních bezpečných výsledků.


Peníze, které vám leží doma nebo na bankovních a spořících účtech klasických peněžních ústavů, jsou sice v bezpečí, každým dnem však ztrácí na hodnotě vlivem inflace a dalších ekonomických procesů.

Na druhé straně jsou zde osoby a firmy, které mají stabilní zisky a jsou schopny vaše peníze zhodnotit s několikanásobně vyšším výnosem. Jedná se o oboustranný přínos, pro Vás i pro daný subjekt.

Záleží jen na vás vybrat si takový subjekt, který bude v první řadě bezpečný a dále který vám poskytne pro vás zajímavé a přitom reálné zhodnocení.

Obecně platí, že míra rizika roste s výší nabízeného výnosu.

Rozumnou cestou je rozdělení financí, část z nich nechat doma nebo v peněžním ústavu (i když ani tam nejsou v absolutním bezpečí) a část peněz nechat vydělávat s vyšším výnosem. Pokud je toto rozdělení (diverzifikace) přiměřené, potom vám peníze s vyšším výnosem budou vydělávat i na ty ostatní peníze, které leží ladem.

Jestliže moji nabídku zařadíte mezi ty bezpečné a přitom reálné a pro vás výhodné, těším se na spolupráci s vámi.

Zanechte mi na sebe kontakt, obratem se vám ozvu

Nerozesílám spam, neprovádím obtěžující telefonáty.